Κατηγορίας Β/C/D + Ε

Με άδεια οδήγησης για αυτήν την κατηγορία μπορείτε να οδηγήσετε αυτοκίνητα εως 3.500kg με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750kg, λεωφορεία και φορτηγά ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος της αντίστοιχης κατηγορίας και της κατηγορίας C.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 21 ετών για την απόκτηση του διπλώματος, ενώ ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Υποχρεωτικά είναι:


    •  10  μαθήματα πρακτικής εξάσκησης.

.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ