Π.Ε.Ι. κατηγοριών C και D

Oι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης από 10/9/2008 για την κατηγορία D (λεωφορείο) και από 10/9/2009 για την κατηγορία C (φορτηγό άνω 3,5 τόνων), υποχρεούνται να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας [2003/59/ΕΚ και Π/Δ 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α’)].
Μέσω του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) προωθείται η ορθολογική και η αμυντική οδήγηση. Αυτό αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου και μείωσης των ατυχημάτων.

Η Σχολή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία των οδηγών για την απόκτηση Π.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού είναι απαραίτητα:

Για άδειες οδήγησης κατηγορίας Δ’ που έχουν εκδοθεί πριν την 10η Σεπτεμβρίου  2008 και
για άδειες οδήγησης κατηγορίας Γ’ που έχουν εκδοθεί πριν την 10η Σεπτεμβρίου 2009


    • 35 διδακτικές ώρες θεωρίας χωρίς εξετάσεις αν ο οδηγός επιθυμεί πιστοποιητικό κατηγορίας C ή D
    • 42 διδακτικές ώρες θεωρίας χωρίς εξετάσεις αν ο οδηγός επιθυμεί πιστοποιητικό κατηγορίας C και D

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΙ ΜΕ Π.Κ. ΑΙΤΗΣΗ  Π.Ε.Ι. ΜΕ Π.Κ.

 

Για άδειες οδήγησης κατηγορίας Δ’ που εκδόθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2οο8 και
για άδειες οδήγησης κατηγορίας Γ’ που εκδόθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2009, είναι απαραίτητη


    • επιτυχής συμμετοχή σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΙ C & D  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι. C & D