Μοτοποδήλατο Κατηγορίας ΑΜ

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης  μοτοποδηλάτου ή ελαφρού τρικύκλου, με κινητήρα έως 50 cc, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 45 km/h.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 16º έτος και για υποψήφιους 16-18 ετών είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση. Ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

Για την απόκτηση της άδειας είναι απαραίτητα:

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

  .

  .

 

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας  Α1

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 125 cc, έως 11 kW και τρίκυκλου έως 15 kW.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18º έτος και ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

Για την απόκτηση της άδειας είναι απαραίτητα:

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ (αν πρόκειται για πρώτη άδεια οδήγησης)
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

Αν έχετε ήδη δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 7 και ακολουθεί πρακτική εξέταση.

 

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α2

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 35 kW.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 20º έτος και ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ (αν πρόκειται για πρώτη άδεια οδήγησης)
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

Αν έχετε ήδη δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ ή Α1, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 7 και ακολουθεί πρακτική εξέταση.

.

.

.

 

 

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή κυβισμού ή τρικύκλου άνω των 15 kW.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 24º έτος και ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ (αν πρόκειται για πρώτη άδεια οδήγησης)
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

Αν  έχετε ήδη δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ, Α1 ή Α2, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 7 και ακολουθεί πρακτική εξέταση.

 

.

Στην σχολή μας διατίθεται και μοτοσυκλέτα Α΄κατηγορίας χωρίς συμπλέκτη (aprillia mana 850)

.

 

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης για μοτοσυκλέτα:

  •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α.
  •  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΕΚ ΑΙΤΗΣΗ   (ΑΡΧΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ   (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ)

ΒΙΒΛΙO