Λεωφορείο Κατηγορία D

Με άδεια οδήγησης για αυτήν την κατηγορία μπορείτε να οδηγήσετε οχήματα άνω των 9 θέσεων (δυνατότητα έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kg).

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 21 ετών για την απόκτηση της άδειας, ενώ ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Όσο αφορά στα μαθήματα, υποχρεωτικές είναι:

  • 15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
  • 15 ώρες πρακτικής εξάσκησης

Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται στις περιοχές των εξετάσεων.

.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης για την κατηγορία D:

  •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  •  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
  •  Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
  •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ.
  •  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ